Automatická závlaha Hunter

Automatická závlaha Hunter

Návrh automatickej závlahy hunter

Aby sme pre vás mohli vypracovať profesionálny projekt závlahy, budeme od Vás potrebovať tieto informácie:

Z

Zdroj vody

Akým spôsobom bude závlaha zásobovaná vodou a kde na záhrade sa nachádza. Viac o spôsobe napájania závlahy vodou a vodných zdrojoch sa dozviete tu.

Z

Nákres plochy záhrady v mierke

Pre presné navrhnutie závlahy, budeme potrebovať projekt, alebo štúdiu záhrady s presnými rozmermi v mierke. V prípade potreby si vieme plochu sami zmerať a zakresliť.

Z

Zdroj elektrického prúdu

Zdroj elektrického prúdu je potrebný pre napájanie čerpacej techniky a riadiacej jednotky. Od umiestnenia elektrického zdroja a riadiacej jednotky, závisí dĺžka napájacích a komunikačných káblov. Tiež je potrebné určiť miesto pre dažďový senzor.

Zdroje vody pre automatické zavlažovanie

Žiadna záhrada sa nezaobíde bez zálievky a kvalitného zdroja vody. Poznáme hneď niekoľko možností ako zabezpečiť dostatok vody pre automatické závlahy. Platí však základné pravidlo, vody musí byť dostatok a musí byť čistá.

Studňa:

Využíva sa najčastejšie. Prednosťou tohto zdroja vody je dostupnosť vody a žiadne náklady na spotrebovanú vodu. Ďalšou výhodou je, pri dostatočnej výdatnosti studne, možnosť správnym výberom čerpadla získať ideálne parametre tlaku a prietoku. Naša firma Vám zabezpečí inštaláciu čerpacej techniky, ktorá bude spoľahlivo plniť funkciu ideálneho zdroja vody pre vašu záhradu aj domácnosť. V prípade že už máte inštalované čerpadlo, alebo čerpaciu techniku, budeme pri navrhovaní projektu závlahy potrebovať ich parametre. Ideálnou informáciou o výkone čerpadla je krivka závislosti výtlaku od prietoku. Touto informáciou disponuje väčšina kvalitných čerpadiel, ak však takúto informáciu nemáte pomôže aj označenie čerpadla a jeho presný model. Automatická závlaha Hunter spotrebuje v krátkom čase pomerne veľa vody. Preto je dôležité poznať kapacitu a výdatnosť studne. Pre plánovanie závlahového systému ide o kľúčovú informáciu. Ak túto informáciu nemáte, poskytne vám ju firma ktorá studňu realizovala, alebo vám môžeme studňu zmerať aj mi. Pre viac informácii nás prosím kontaktujte.

Miestny vodovod:

Napojenie závlahového systému na miestny vodovod je z hľadiska obstarávacích nákladov výrazne lacnejšou alternatívou. Nie je potrebné riešiť kapacitu vodného zdroja. Odpadajú aj náklady na obstaranie studne , alebo čerpacej techniky. A však neskoršími poplatkami za spotrebovanú vodu, sa v konečnom dôsledku môže celý systém predražiť. Navyše voda z vodovodu je pomerne tvrdá a upravovaná chlórom. Tento druh vodného zdroja sa odporúča použiť len na malých plochách rezidenčných záhrad, kde by bola návratnosť investície do studne a čerpacej techniky nevýhodná.

Zachytená dažďová voda:

Na využitie v záhrade je tento zdroj vody najkvalitnejší. Navyše šetrí vodu a životné prostredie, je teda ekologický. Dažďovú vodu zachytávame do veľkokapacitných nádrží, ktoré sú zakopané na pozemku. Ich objem je aj niekoľko metrov kubických a závisí od rozlohy plochy z ktorej budeme vodu zachytávať. Najčastejšie sú to práve strechy domou a iných stavieb. Voda z takéhoto zdroja však musí pre využitie v automatickom zavlažovaní, spĺňať niekoľko podmienok. Opäť platí že jej musí byť dostatok a musí  byť čistá. Množstvo dažďovej vody závisí od počasia. V posledných rokoch sa na Slovensku, hlavne v južnejších oblastiach , vyskytuje veľmi nízky úhrn prirodzených zrážok. Automatická závlaha Hunter, počas horúcich letných mesiacov dokáže na zabezpečenie dostatočnej zálievky za deň spotrebovať aj 1 – 2 m3 vody na ploche záhrady približne 300-400 metrov štorcových. Preto je nutné v prípade nedostatku vody nádrže núdzovo dopúšťať náhradným zdrojom vody zo studne, alebo miestneho vodovodu. Čistota dažďovej vody je zabezpečovaná dôkladným, niekoľkostupňovým filtrovaním a pravidelným odčerpávaním do závlahového systému. Bez dostatočnej filtrácie by sa na potrubiach a komponentoch závlahového systému usádzal kal. Ten by sa po nejakom čase začal zo stien potrubí odlupovať a systém by sa upchal. Naša firma vám zabezpečí dopúšťanie nádrže z náhradného zdroja ako aj dostatočnú filtráciu dažďovej vody pre bezproblémové fungovanie v automatickom závlahovom systéme, alebo v domácnosti.

Ako pracuje automatická závlaha Hunter

Automatická závlaha je systém správne navrhnutých a zapojených komponentov závlahy, ktoré sú ovládané riadiacou jednotkou. V nej môžeme naprogramovať polievacie dni, interval polievania, ale aj štartovacie čas a dobu trvania zálievky. Automatická závlaha Hunter môže byť vybavená prietokovým senzorom, dažďovým senzorom, alebo aj senzorom pôdnej vlhkosti.

 

Napríklad dažďový senzor kontroluje úhrn prirodzených zrážok. V prípade že je zrážok dostatok závlaha sa dočasne vypne. Ako náhle dažďový senzor zaznamená potrebu vody, závlahu opäť aktivuje do automatického režimu. Moderná, inteligentná riadiaca jednotka Hydrawise, navyše príma a vyhodnocuje údaje s meteorologických staníc a podľa nich môže upravovať spúšťanie závlahy. Takýmto spôsobom dokáže veľmi efektívne hospodáriť s vodou.

 

Automatická závlaha je napojená na zdroj vody. Zdroje vody môžu byť rôzne. Najčastejšie sa ako zdroj využíva studňa, z ktorej pomocou výkonného čerpadla vháňame vodu do podzemných potrubí závlahového systému.

Riadiaca jednotka je pomocou komunikačného kábla priamo prepojená s elektromagnetickými ventilmi, ktorými ovláda otváranie a zatváranie ventilov.

Elektromagnetické ventily sú umiestnené vo ventilovej šachte. Ani výkonné čerpadlá však väčšinou nedokážu pokoriť potrebu prietoku a tlaku vody, potrebného na správne fungovanie celého závlahového systému. Preto v závislosti od kapacity vodného zdroja a výkonu čerpadla sa zavlažovanie pomocou elektromagnetických ventilov rozdelí na potrebný počet okruhov – sekcií.

Počas zavlažovacej sekvencie sú jednotlivo za sebou spúšťané všetky okruhy. Samotný proces zavlažovania prebieha nasledovne: Riadiaca jednotka závlahy vyšle impulz do elektromagnetického ventilu, ten sa otvorí a voda začne voľne pretekať do potrubí inštalovaných 25-30cm pod úrovňou terénu. Na hlavnom potrubí každej sekcie sú pripojené postrekovače. Počet postrekovačov na jeden okruch sa musí presne vypočítať, opäť v závislosti od prietoku a tlaku, už pri plánovaní závlahového systému. nesprávny počet postrekovačov na jednom okruhu môže spôsobovať viacero problémov, ako nedostatočnú zálievku, poškodenie postrekovačov, alebo sa postrekovače kvôli nedostatočnému tlaku vôbec nevysunú. Tlakom vody v potrubí dochádza k vysunutiu postrekovačov z puzdier a k zavlažovaniu zvolenej plochy. Po ukončení zavlažovacieho cyklu sa elektromagnetický ventil zatvorí a postrekovače sa zasunú späť do puzdier, čím sa minimalizuje možnosť ich poškodenia pri bežnej údržbe záhrady.

 

Vhodne zvolené postrekovače rovnomerne pokrývajú celú zavlažovanú plochu a spotrebujú len toľko vody, koľko je potrebné. Aj táto úspora vedie k šetrnému hospodáreniu s vodou, ktorej je postupom času stále menej.