Automatická závlaha Hunter

Profesionálne návrhy, realizácie a servis automatických závlahových systémov Hunter.

Pri našich realizáciách sa spoliehame na svetoznámu osvedčenú značku Hunter. Spoločnosť Hunter ponúka profesionálne výrobky, ktoré vám zabezpečia dlhodobý komfort a spoľahlivosť zavlažovania. Už viac ako 30 rokov sa venujeme vývoju priemyselných inovácií a vylepšeniam výrobkov určených na efektívne zavlažovanie

Kontaktujte nás

Návrhy závlahových systémov

Získajte projekt závlahy zdarma

Nová závlaha Hunter

Ako prebieha realizácia. Krok za krokom od prvého kontaktu po odovzdanie diela.

Údržba závlahových systémov

Sezónna údržba závlah. Záručný a pozáručný servis.

Ako pracuje automatická závlaha Hunter

Automatická závlaha je systém správne navrhnutých a zapojených komponentov závlahy, ktoré sú ovládané riadiacou jednotkou. V nej môžeme naprogramovať polievacie dni, interval polievania, ale aj štartovacie čas a dobu trvania zálievky.

Automatická závlaha Hunter môže byť vybavená prietokovým senzorom, dažďovým senzorom, alebo aj senzorom pôdnej vlhkosti. Napríklad dažďový senzor kontroluje úhrn prirodzených zrážok. V prípade že je zrážok dostatok závlaha sa dočasne vypne. Ako náhle dažďový senzor zaznamená potrebu vody, závlahu opäť aktivuje do automatického režimu…

Prečo by ste mali osloviť práve nás:

 Možnosť získať projekt automatickej závlahyHunter zadarmo

 Osobný prístup ku každému klientovi

 Bezplatné poradenstvo

 Predĺžená záruka na 3 roky

 Záručný a pozáručný servis a údržba závlahových systémov

 Rýchla a profesionálna realizácia, dodržanie dohodnutých termínov

Realizácia automatickej závlahy Hunter na kľuč

Priebeh postupov a prác pri realizácii automatickej závlahy od prvého kontaktu až po odovzdanie diela.

Oslovenie cez kontaktný formulár

V našich kontaktných informáciách nájdete aj kontaktný formulár cez ktorý nás môžete nezáväzne kontaktovať. Odpovedáme každému zákazníkovi. Dohodneme si miesto a termín prvého stretnutia, obhliadky.

Obhliadka na mieste realizácie

Na osobnom stretnutí si vysvetlíme ako bude automatická závlah fungovať a ako prebieha navrhovanie a realizácia. Vyžiadame si od vás podklady, ktoré budeme potrebovať na vytvorenie profesionálneho projektu závlahy. Sú to hlavne informácie o zdroji vody, miesto napájania elektrickej energie, umiestnenie riadiacich prvkov závlahy a  náčrt plochy, alebo projekt s presnými rozmermi pozemku. Podrobnosti o potrebných podkladoch nájdete tu. Ak nie je možné dopredu pripraviť podkladové informácie, naši pracovníci pripravia podkladovú správu, kde si zamerajú a zakreslia všetky plochy, premerajú možnosti vodného zdroja a vyznačia zdroj elektrického prúdu, ako aj umiestnenie riadiacich prvkov závlahovej a čerpacej techniky.

Návrh automatickej závlahy Hunter

Profesionálne pripravený návrh automatického závlahového systému vám vypracujeme už do troch pracovných dní.  Jeho súčasťou je aj presný rozpis položiek materiálu potrebného na realizáciu Vašej automatickej závlahy Hunter a tiež cenová ponuka na dodanie materiálu a prác. Pri odovzdaní závlahového projektu vám radi zodpovieme všetky doplňujúce otázky. Samotná realizácia závlahy nasleduje po vypracovaní a schválení návrhu. Dohodneme sa na termíne realizácie.

Realizácia automatickej závlahy Hunter

Najneskôr v dohodnutý termín začiatku realizácie automatickej závlahy , vám vystavíme a doručíme zálohovú faktúru vo výške 50% z celkovej ceny, ktorú je potrebné uhradiť. Samotná realizácia prebieha nasledovne: Podľa vypracovaného návrhu závlahy na pozemku vlajkami vyznačíme miesta umiestnenia ostrekovačov. Farebným sprejom označíme trasovanie potrubia závlahy a miesta pre závlahové šachty v ktorých budú umiestnené elektromagnetické ventily. Nasleduje vykopanie drážok. Hĺbka výkopu je 30 – 35cm. V závislosti od veľkosti pozemku ho vykonávame ručne alebo strojovo. Inštalujeme čerpaciu techniku, alebo sa pripojíme k určenému zdroju vody. Do drážok rozmiestnime rozvody potrubí a pripojíme všetky závlahové komponenty pre správne fungovanie závlahového systému.

g

Odovzdanie a nastavenie automatickej závlahy

Na zvolené miesto osadíme riadiacu jednotku a dažďový senzor. Po kontrole systému tlakovou skúškou, celý systém zahrabeme a plochu vyrovnáme. Prevedieme a zaškolíme vás v nastavení závlahového systému, odovzdáme Vám všetky návody a vysvetlíme Vám záručný a pozáručný servis. Po odovzdaní diela vám bude doručená faktúra na doplatenie zvyšných 50% ceny.

Údržba automatického závlahového systému

Medzi najčastejšie úlohy starostlivosti o závlahové systémy patrí zazimovanie závlah. Potrubia automatických závlahových systémov, ale hlavne postrekovače, prípadne nadzemné časti systému sú v zime ohrozené zamŕzaním, ktoré ho  môže vážne poškodiť, alebo aj zničiť. Spôsobuje to rozpínanie mrznúcej vody, ktorá v systéme ostáva aj po jeho vypnutí. Správnym zazimovaním závlahy, odvodnením celého systému, zabezpečíme závlahovému systému bezproblémovú prevádzku v ďalšom období.

Na túto prácu používame výkonné kompresory, ktoré majú dostatočnú kapacitu na vyfúknutie vody aj z väčších závlah. Údržba závlah, okrem zazimovávania a opätovného, jarného spúšťania závlah, v sebe zahŕňa aj ďalšie práce, počas celého roka. Priebežne sa kontroluje a upravuje program riadiacej jednotky, v závislosti od počasia a pôdnoklimatických podmienok. Dbáme o to, aby postrekovače neprerastala tráva a aby ostávali čisté. Nánosy pôdy a iné nečistoty, by ich mohli ovplyvniť ich správne fungovanie. Tiež kontrolujeme udržiavanie správneho tlaku v systéme a tesnosť spojov.

Správnou údržbou automatických závlahových systémov,  predĺžite ich životnosťbezproblémovú prevádzku.